BLOG

“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.”

Howard Thurman

De intentie van waaruit ik als therapeute werk, is mensen helpen een authentieker leven te leiden. Authenticiteit vond ik voor mezelf al jaren het fundament van wie ik ben, wil zijn en hoe ik wil leven.

Maar wat is authenticiteit nu precies? Lees Verder