THERAPIE

Soms heb je misschien het gevoel dat je vastloopt in je eigen denken; je draait in cirkels en komt er alleen niet uit. Je hebt nood aan een klankbord.

Als therapeut kan ik je begeleiden bij:

 •  Omgaan met hoogsensitiviteit (HSP).
 •  Omgaan met hoogbegaafdheid.
 •  Omgaan met intense emoties (boosheid, angst, paniek, wanhoop, verdriet, rouw…).
 •  Verwerken van depressie en zelfmoordgedachten.
 •  Leven in of het verlaten van een religieuze beweging.
 •  Identiteitscrisis of vele levensvragen.
 •  Vragen rond je seksuele geaardheid en gender identiteit.
 •  Verwerken van kindpijn.
 • Opbouwen van veilige hechting in het volwassen leven, ook als er veel onveiligheid in jouw hechting was in het verleden. 
 • Cultiveren van mildheid voor jezelf.
 • Ongezond perfectionisme leren ombuigen in groeimentaliteit.
 • Complex trauma & hechtingskwetsuren
 • Slachtoffer- & daderhulp.

Bij problemen die lang aanslepen of wanneer de impact op lichaam en geest ernstig is, werk ik graag samen met een arts, kinesist of fasciatherapeut voor ondersteuning of medicatie.

Let op:
Wanneer er sprake is van acute suïcide gedachten en dreiging verwijs ik graag door naar opname in een psychiatrisch ZH. 
bv. 
https://www.upcduffel.be/dringend-hulp-nodig

Tele-onthaal en de Zelfmoordlijn zijn 24/7 bereikbaar.

https://www.tele-onthaal.be/
Tele-onthaal: gratis telefoonnummer 106

https://www.zelfmoord1813.be/
de Zelfmoordlijn: gratis telefoonnummer 1813

Ik werk 1 op 1 in individuele sessies. Ook voor gezinsvoorlichting werk ik 1-1 met het individu, waarbij we nadenken over hoe de relaties in het gezin verbeterd kunnen worden. 

Wanneer het aangewezen is voor het proces van degene die bij mij in therapie is, dat een partner of gezinslid mee komt naar de individuele sessie, wordt dit steeds vooraf in overleg besproken.

©WendiWinnelinckx.be