OVER MIJ

 

Wendi Winnelinckx

Traumatherapeut
Beoefenaar psychotherapie onder supervisie
Expertise Zelfcompassie & Zelfcompassie Supervisie
Oprichter vzw Mildheid

Wendi (1978) werkte 8jaar in de zorgsector, als begeleidster van mensen met een mentale handicap. Ze ondervond aan den lijve hoe leven vanuit passie een meerwaarde betekent in het leven als HSP.

In 2009 begon Wendi gesuperviseerd mensen te begeleiden naar een meer authentieker leven.

Wendi is vooral gespecialiseerd in het werken met hoogsensitieve en/of hoogbegaafde mensen.

Ze richt zich op het begeleiden van kinderen, jongeren & volwassenen binnen deze doelgroep.

Een ander luik van begeleiding gaat over vraagstukken rond gender: holebi’s & transgenders kunnen ook bij haar terecht.

Via zelfcompassie en zelfappreciatie vond ze een levenshouding die haar helpt om haar duidelijke en gestructureerde aanpak warm en mild te houden.

Vzw Mildheid voorziet in een 3 jarige Zelfcompassie Opleiding. Professionals leren zelfcompassie belichaamd inzetten bij complex trauma en hechtingskwetsuren. De opleiding start 16 oktober 2021. Weldra meer info

ZELFCOMPASSIE

Mildheid vzw
Lange Schipstraat 63, 2800 Mechelen
0761970632
RPR, afdeling Mechelen
mildheid@wendiwinnelinckx.be
www.wendiwinnelinckx.be