Blog – Compassie in niet-alledaagse situaties


Oefenen met mildheid voor jezelf en de ander –
hoe zit dat eigenlijk wanneer het gaat om uitzonderlijke situaties?
Uitzonderlijke situaties?
Wel ja, b.v. in de gevangenis? Bij transgenders?

Laat me even een paar reflecties geven. Misschien nodigen ze je uit om nog dieper in je hart te kijken, en contact te maken met een warm gevoel voor jezelf en je medemens.

Een cliënt van mij zit al jaren in de gevangenis. En ja dat heeft z’n redenen.
We oefenen met meditatie, met het cultiveren van mildheid en vriendelijkheid naar zichzelf.
is dat dan niet gevaarlijk?
Hoe kan iemand re-integreren in de maatschappij wanneer ie ‘vast zit’ (ja hier dan figuurlijk) in schaamte en schuldgevoelens en die moet wegdrukken, om zich dan krampachtig vast te houden aan een opgeklopt positief zelfbeeld, gewoon om psychisch te overleven?
Oefenen met zelfcompassie, met diepe mildheid en vriendelijk voor jezelf kan er net toe leiden dat je een warm gevoel in en over jezelf behoudt, én tegelijk durft kijken naar je fouten. Om eruit te leren, om te kijken wat heeft geleid tot jouw pijn of de pijn die je een ander bracht. En van daaruit te groeien als mens, om met hernieuwde moed je leven weer op te pakken en dat stap voor stap vorm te geven op een helende manier.

En dan: transgenders. Mensen die het gevoel hebben niet in het juiste lichaam te zitten en dus van geslacht willen veranderen zodat hun lichaam meer klopt bij hoe ze zich van binnen voelen. Ik heb het laatste jaar al enkele transgenders ontmoet. Wat me opvalt is dat een aantal van hen vrij defensief in het leven staan. Dat ik verhalen hoor over afwijzing, zich afgewezen voelen, vooraf al in het defensief gaan vanuit het idee toch weer afgewezen te zullen worden. Wanneer ik nadenk over deze hele thematiek, lijkt het mij dat we hier een dubbele opdracht hebben: oefenen met mildheid voor onszelf en onze medemens! Laten we als maatschappij een grotere mildheid tonen voor ieder die zich niet goed in zijn of haar vel voelt. En als een ander vel beter past, wat dan nog? En laat ons ieder ook oefenen met mildheid voor onszelf: zowel transgenders als niet transgenders. Hoe sterker we het warme gevoel over onszelf kunnen behouden, hoe meer veiligheid we vinden in onszelf, hoe minder nood er is om ons defensief te gaan opstellen, en hoe makkelijker er deuren openen naar toekomstige perspectieven en mogelijkheden.

Een hele boterham tot hiertoe… en dan gaan we het nog even hebben over relaties, zowel intieme relaties als professionele relaties. Het landschap van relaties verandert: er zijn nu veel 1-persoonsgezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, relaties tussen mensen van verschillende achtergronden, etniciteiten, levensbeschouwelijke visies, geaardheid,…
Ik ga hier geen uitspraken over doen over goed of fout. Wat ik wel wil aangeven is, dat het mij heel nuttig lijkt, om diep in onszelf te turen en te voelen waar eigen grenzen liggen en die verbindend met de ander te communiceren. Noden, behoeften, verlangens open te communiceren. Te luisteren naar mekaar, met een houding van mildheid en respect. En zo te komen tot relaties, samenwerkingen, verbindingen die een meerwaarde zijn voor beiden of voor alle partijen. Niets te doen achter de rug of in het geheim, maar open en authentiek te zijn in je contacten, congruent. En dan te zien wie jou op waarde schat, en in wiens nabijheid jij graag leeft en werkt. Het zo laten ontstaan, in plaats van vanuit ‘moeten’, vanuit vooropgestelde normen. Dat vraagt contact maken met je angsten, je kwetsuren, je triggers, dat vraagt mildheid voor jezelf, om bij dat alles een warm gevoel over jezelf te behouden. En in plaats van te oordelen over mensen voor wie het anders voelt dan voor jou, je inzicht, wijsheid, onderscheidingsvermogen en authenticiteit te verdiepen.

Ik nodig je uit je eigen beste vriend te worden!

En diepe mildheid voor jezelf en anderen te cultiveren omdat je een mens bent, en ook anderen mensen zijn, en je universele waarden als liefde, vriendschap, respect kan leven.

Wie graag wil oefenen met het cultiveren van mildheid, schrijf je in voor compassietrainingen:
http://aandacht.be/agenda/?type=compassietraining